Witaj

To jest strona internetowa aplikacji mobilnej iMammalia dostępnej pod adresem:

dla urządzeń Apple: https://apps.apple.com/app/id1480199644

dla urządzeń Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ceh.imammalia&hl=en_US

Aplikacja iMammalia ma na celu zachęcenie obywateli do rejestrowania obserwacji dzikich gatunków ssaków. Umożliwia ona łatwe rejestrowanie obserwacji ssaków w czterech pilotażowych krajach: Polska, Niemcy, Hiszpania i Chorwacja. Obserwacje można też rejestrować w innych krajach w Europie, ale obecnie lista gatunków jest ograniczona do wybranych występujących w czterech powyższych krajach.                                                                  

Obserwacje mogą być rejestrowane w dowolnym miejscu i kiedy jest to możliwe potwierdzone Twoimi zdjęciami obserwowanych zwierząt. Wszystkie Twoje obserwacje zostaną zweryfikowane przez ekspertów i wykorzystane w mapowaniu rozmieszczenia europejskich gatunków ssaków. Możesz sprawdzić i zaktualizować swoje obserwacje na stronie iMammalia.

Aplikacja iMammalia jest częścią projektu MammalNet, w którym biorą udział różne europejskie instytucje naukowe i akademickie zajmujące się zarządzaniem populacjami dzikich gatunków zwierząt i ochroną przyrody. MammalNet ma na celu poprawę jakości i ilości uzyskiwanych danych na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich gatunków ssaków w całej Europie, w celu poprawy metod zarządzania i ochrony ich populacji.

MammalNet jest finansowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

 

MammalNet