Polityka prywatności

Wersja 1. 0; utworzono 27/06/2019 Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki prywatności określa zasady, na podstawie których gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, lub dane które nam przekazujesz. 1. Kim jesteśmy? iMammalia to aplikacja mobilna i sieciowa będąca częścią projektu MammalNet(https://mammalnet. com/) i zarządzana przezCentrum Ekologii i Hydrobiologii (CEH) . • CEH w całości należy do Brytyjskiej Rady ds. Badań Naukowych, które obecnie jest częścią UK Research and Innovation. • MammalNet jest to projekt finansowany ze środków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności CEH jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów aplikacji iMammalia. 2. Dlaczego i od kogo zbieramy dane osobowe? Aplikacja iMammalia zbiera dane osobowe w celu administrowania, przetwarzania i udostępnia wyników dotyczących rozmieszczenia dzikich gatunków ssaków w Europie. W zakresie ochrony danych korzystamy z "Podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych" do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania (patrz poniżej) danych osobowych. Możemy gromadzić Twoje dane osobowe, jeśli masz konto założone na tej stronie i dostarczasz dane z monitoringu dzikich gatunków ssaków lub działasz jako koordynator projektu lub ekspert weryfikujący dane. Zgromadzimy następujące dane osobowe o Tobie: • Imię i nazwisko (jako obserwator, koordynator projektu lub ekspert weryfikujący dane) • Adres e-mail • Lokalizacja i data obserwacji przesłanych za pośrednictwem aplikacji iMammalia W zakresie ochrony danych osobowych korzystamy z "Podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych" do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. Oprócz informacji, o które Cię prosimy za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie zbieramy również informacje o liczbie wizyt na stronie za pomocą Google Analytics oraz w naszych logach serwera. Nie obejmuje to żadnych danych osobowych, ale obejmuje • Twój adres IP • Strony, które odwiedzasz, kiedy je odwiedzasz i sposób w jaki wchodzisz w interakcję z nimi • Rodzaj używanego urządzenia i przeglądarki Używamy tych informacji do wspierania naszej pracy na różne sposoby, w tym monitorowania wydajności, ulepszania wyglądu, ochrony przed niewłaściwymi zachowaniami i wspierania finansowania aplikacji . 3. Jak przechowujemy Twoje informacje i czy będziemy je udostępniać? Wszystkie Twoje dane osobowe, które gromadzimy, będą bezpiecznie przechowywane w bazie danych, dopóki jesteś zarejestrowany w iMammalia. Jeśli nie chcesz już być zarejestrowany w iMammalia, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail imammalia@ceh.ac. uk, aby nas o tym powiadomić. Część twoich danych osobowych, które stanowią część zapisu obserwacji (tzn. Twoje imię i nazwisko jako obserwatora lub weryfikatora danych oraz lokalizacja i data obserwacji) będą przechowywane na stałe jako część zbioru danych naukowych. Udostępnianie adresu e-mail postronnym osobom Nie będziemy otwarcie publikować Twojego adresu e-mail. Koordynatorzy krajowych projektów monitoringu ssaków i współpracujący z nami wolontariusze - eksperci, którzy zostali wyznaczeni do roli weryfikatorów danych, będą mieli dostęp do Twojego adresu e-mail w celu kontaktu z Tobą i weryfikacji przesłanych przez Ciebie danych. Udostępnianie twojego imienia i nazwiska, które stanowi część zapisu obserwacji Zapisy obserwacji zebrane za pośrednictwem aplikacji iMammalia będą również udostępniane innym organizacjom i osobom na całym świecie do celów naukowych. Twoje imię i nazwisko będą traktowane jako część zbioru danych naukowych. Po opublikowaniu zbioru danych iMammalia będzie on swobodnie dostępny do dalszego rozpowszechniania. Ponieważ wykorzystanie zbioru danych iMammalia do badań naukowych jest w interesie publicznym, są one przechowywane jako część naszych zbiorów danych, a twoje dane osobowe (imię i nazwisko obserwatora i weryfikatora danych) pozostaną publiczne. Otwarte dane mogą być wykorzystywane, łączone i rozpowszechniane przez osoby trzecie. Jeśli dane są jawnie publikowane, będą dostępne dla każdego i będą dostępne do użycia w dowolnym miejscu. Poza wymienionymi powyżej i z wyjątkiem przypadków, w których mamy do tego prawny obowiązek, nie będziemy udostępniać twoich danych osobowych innym osobom, ani nie będziemy przekazywać twoich danych poza Unię Europejską. 4. Twoje prawa i nasze dane kontaktowe Masz prawo dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Możesz przeglądać przechowywane przez nas dane osobowe, logując się na swoje konto na stronie iMammalia. Ewentualnie prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail imammalia@ceh.ac. uk i podanie jak największej liczby szczegółów na temat informacji, które chcesz nam przekazać, a my postaramy się odpowiedzieć w ciągu jednego miesiąca. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, zgodnie z "Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych" jako legalną podstawą przetwarzania danych osobowych. Masz również prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych (z wyjątkiem imion i nazwisk ze zbiorów danych, które zostały już publicznie opublikowane). Jeżeli dane osobowe, które przechowujemy, nie zostały dostarczone przez Ciebie, masz prawo zapytać, w jaki sposób uzyskaliśmy dane osobowe. Możesz poprosić o usunięcie konta użytkownika iMammalia w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość pod adres e-mail imammalia@ceh.ac.uk. Proszę skontaktuj się z Markiem Hinderem - UKRI NERC mark.hinder@nerc.ukri. org, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Masz prawo złożyć skargę w Biurze Komisarza ds. Informacji. Masz również prawo do skorzystania ze środka odwoławczego przeciwko decyzji Biura Komisarza ds. Informacji. 5. Zmiany w polityce prywatności iMammalia Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie www. european-mammals.brc.ac. uk\polityka-prywatności. Jeśli w przyszłości zostaną wprowadzone zmiany w niniejszej Polityce prywatności, na stronie internetowej pojawi się widoczne powiadomienie.